"Povánoční kakaidó"

Vysral Kubis

Komentáre

@Iva
Super nadílka gratuluju.
@Dwandy_GS
─▄▀▀▀▀▄─█──█────▄▀▀█─▄▀▀▀▀▄─█▀▀▄ ─█────█─█──█────█────█────█─█──█ ─█────█─█▀▀█────█─▄▄─█────█─█──█ ─▀▄▄▄▄▀─█──█────▀▄▄█─▀▄▄▄▄▀─█▄▄▀ ─────────▄██████▀▀▀▀▀▀▄ ─────▄█████████▄───────▀▀▄▄ ──▄█████████████───────────▀▀▄ ▄██████████████─▄▀───▀▄─▀▄▄▄──▀▄ ███████████████──▄▀─▀▄▄▄▄▄▄────█ █████████████████▀█──▄█▄▄▄──────█ ███████████──█▀█──▀▄─█─█─█───────█ ████████████████───▀█─▀██▄▄──────█ █████████████████──▄─▀█▄─────▄───█ █████████████████▀███▀▀─▀▄────█──█ ████████████████──────────█──▄▀──█ ████████████████▄▀▀▀▀▀▀▄──█──────█ ████████████████▀▀▀▀▀▀▀▄──█──────█ ▀████████████████▀▀▀▀▀▀──────────█ ──███████████████▀▀─────█──────▄▀ ──▀█████████████────────█────▄▀ ────▀████████████▄───▄▄█▀─▄█▀ ──────▀████████████▀▀▀──▄███ ──────████████████████████─█ ─────████████████████████──█ ────████████████████████───█ ────██████████████████─────█ ────██████████████████─────█ ────██████████████████─────█ ────██████████████████─────█ ────██████████████████▄▄▄▄▄█ ─────────────█─────█─█──█─█───█ ─────────────█─────█─█──█─▀█─█▀ ─────────────█─▄█▄─█─█▀▀█──▀█▀ ─────────────██▀─▀██─█──█───█
@Co to je
11111111¶111111111111111111111111111111111111 11111111¶¶¶1111111111111111111111111111111111 111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111 111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶111 11111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111 1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111 111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 11111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶11 11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111111111111111 1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111 111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111 1¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111 111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111 111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶1111111 111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶111111 111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶11111 11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111 11111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111 1111¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111 11¶¶111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111111¶¶111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111 111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶1111 111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111 111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶111¶¶11111 111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶1111 11111111111111111111111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111 11111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111 1111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111 11111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111 1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111 11111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111111111 1111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111111 111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111111 11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111¶1111111111 11111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶111111111 111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶111111111 1111111111111111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶111111111 111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111 11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111111 11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111 11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1¶111111111 111111111111111111111111111¶¶1¶¶1111111111111 11111111111111111111111111¶¶¶111¶¶11111111111 11111111111111111111111111¶¶11¶¶¶111111111111 111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1111111111111 1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶11111111111111 111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111 11111111111111111111¶¶¶11¶¶¶11111111111111111 11111111111111111111¶¶¶1¶¶¶111111111111111111 1111111111111111111¶¶¶11¶¶¶111111111111111111 1111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶11111¶111111111111 11111111111111111111¶¶¶¶11¶1111¶¶111111111111 111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111 111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111111111111¶¶¶1111111111111111111 1111111111111111111111¶¶111111111111111111111 11111111111111111111¶¶11111111111111111111111