"dnešné teplé"

Vysral stercore

Nálepky

riadna kopa umelecké dielo

Komentáre

@PUčTO
ALEBO VIETE čO BOLO V BACHELOR čAKANIE NA LáSKU-BčNL? NIEčO TAKé žE ONI VYRADILI TAKé DIEVčA A ONA žE VY K****.ALEBO V INEJ čASTI žE TY SI PARáDNA P***.
@PUčTO
TY K****,TEBE J***? TO BOLO VO FHž.
@PUčTO
ALEBO VIETE čO BOLO V TELEVíZNYCH NOVYNáCH-TN? žE KAMERAMANI NATáčALI TAKéHO UJA ON žE CHOJ DO P***.
@PUčTO
ALEBO VIETE čO BOLO V POD POVRCHOM-PP?NIEčO TAKé žE TAKé DIEVčA NABúRALO AUTOM DO AUTA TAKéHO UJA A ONI SA TAM CHVíLU O TOM ROZPRáVALI A POTOM TEN UJO POVEDAL NIEčO TAKé žE NEVIEM KTORý K**** TI DAL VODIčáK A POTOM TAM O TOM ZAS NIEčO ROZPRáVALI A ON žE MáM TI JEDNU PRI**BAť?
@PUčTO
ALEBO VIETE čO BOLO V SúDNEJ SIENI-SS? žE TO JE JEDNO čI SOM žENATý S TEBOU ALEBO S ňOU.STE J****** Už. ALEBOTY Máš STRACH žE ťA NIEKTO PO**BE.NIEčO TAKé BY TAM MALO BYť.
@PUčTO
ALEBO VIETE čO BOLO V áNO šéFE-áš? žE čESNEKOVá POLíVKA,JE TO SLANí VOLE JAKO PR***.A POTOM SA TAM NIEčO ROZPRáVAL S čAšNIčKOU A POTOM POVEDAL žE VYžIťTE žE TO TADY STOJí PěKNE ZA HOV**.A Tá čAšNIčKA IšLA DO TEJ MIESTNOSTI KDE SA VARí DO KUCHYNE A POVEDALA žE TAK VáM Má VYžíDIT žE TO TADY STOJí PěKNE ZA HOV**.ASI NIAK TAKTO TO BOLO.
@PUčTO
ALEBO VIETE čO EšTE BOLO VO FHž žE NEVERíM TI ANI TEBE NEVERíM HAJZEL JEDEN V*******
@PUčTO
JA KEď SOM SEM DOšLA,TAK TO TU BOLO ROZJE****.JEDNá SA O RYžOVý CHLEBA.TOTO BOLO VO FHž.
@PUčTO
POZNáTE VTIP ZA STOVKU-100-VZS-100?RAZ TAM BOLO žE ZáKAZNíK V REšTAURáCII NEDOSTAL JEDLO.PáN čAšNíK,ALE VY STE NA MňA ZABUDOL.NIE JA SOM SA NA VáS VYS***.ALEBO VTIP O YETTIM žE NEPAMäTáM SI TO CELé ALE KONIEC JE SA MI ZDá žE TAKíTO PANI UčITEľKA,MI SME SI PRIPRAVILI DIALÓG.JE TY ZIMA?JE TY PI**.
@PUčTO
POZNáTE FARMáR HľADá žENU-FHž? RAZ TAM BOLO žE POď VON,POď VON TY P**A POJ*BANá.TO Sú ALE KOKO**NY žE. DO BO*A KUR** PI** SA Z TOHO ASI IDEM POSR*ť KRIST* TO Sú ALE KUR** A CHUJO*IA POJEB**ý KURV* žUMPOVSKé NADR**** BY SOM IM 1 PRIJEB*L KURV** HNUS**M ZDR*** BY SOM VšETKýCH A HLAVNE Tú PI*U MARTINKU ALEBO KLEOPATRU Z TURCA ALEBO JAK SA VLASTNE Tá P*čA SKURVE*á VOLá NEVIETE TO BO** NIEKTO?KU*VA HNU*Ná K*RVA JA JEJ UKážEM KTO JE TU PáN KURV* HNU*** POJEB*N* ONA JE JEB**Tá Až TO BOLí DO PI*E POJEB***J NAJ*****J PI** *KURVEN** **čA HNU**á DO PI** JEJ Už TAK TREBA KU** HNU*** DRB**M JEJ Až ODLETí DO AFRIKY žRAť EUKALIPTY KURV* HNU*** POJ****á VYJE***á Pííííí*AAAA KUR*A HNUSN* PU**O POJEB**é SKURV*** NENORMá*NE B*H* KU**A ZHNUSEN* B*H*.
@Matej Pinak-HC
excelentny kusok presne podla mojoh gusta, az som preglgol, vzrusil ma ten megakydanec, musim sa na tej fotke vyhonit
@Kuboo
Paráda